Tips på nulägesanalys som en grund för operativa beslut

 

Alla företag är såklart unika och har olika finansiella och affärsmässiga förutsättningar, men det som är gemensamt just nu är att vi alla påverkas av den pågående pandemin och att vi står inför en stor osäkerhet då ingen riktigt vet hur länge den kommer att pågå.

Första steget i vår Lägesförbättringsresa var att skapa en god överblick av vår ekonomi. Vi upprättade en detaljerad likviditetsprognos för året, baserad enbart på de affärer vi har idag, för att se hur länge vi skulle klara oss likviditetsmässigt ifall vi inte skulle få in en enda affär till. Lite av en ”worst-case-prognos”.

Att ha en sådan prognos på plats var nästan avgörande för att kunna fatta vidare beslut. Med ett väldigt starkt 2019 i ryggen, och dessutom en riktigt bra start på 2020, bidrog vår prognos dessutom till att lugna ner och känna trygghet. Vi fick ett kvitto på att Qtym är starka och uthålliga.

Så har du inte redan gjort det, är mitt tips att göra en ärlig nulägesanalys av er ekonomi. Excel är ju ett fantastiskt verktyg. Ta bara med reella intäkter, inte affärer som du tror kan komma in. Kostnaderna är bättre att skatta lite högt så har man marginalen åt ”rätt” håll. Gör inte bara en prognos för likviditeten, utan se till att ha en prognos även för bolagets resultat. Det är viktigt att ha kontroll på båda. Uppdatera prognoserna vart efter läget förändras.

När du är klar och fått en bra överblick, dela informationen med dina kollegor. Att få information, oavsett hur det ser ut, ger alltid en trygghet. Det blir då också lättare att sätta mål som alla kan jobba mot.

Sedan lovade vi att berätta om lägesförbättringar som skett sedan förra veckan, och här är några:
nya beställningar på rekryteringar och bemanningar, flera affärsmöten inbokade som kan ge affär, samt beställning från befintlig kund på fler personer in i bemanningsverksamheten.

Riktigt kul 😊

/Karin Ekonomichef