Tester baserade på fakta och forskning

Att använda olika tester i samband med rekrytering, onboarding eller karriärrådgivning är vanligt. Vi har använt tester under många år. Att kunna mäta en individs personlighet och egenskaper är ett bra komplement för en verksamhet, vare sig det gäller rekrytering, urval eller utveckling. Att förstå både våra olikheter och likheter, samt hur de bäst kan användas, gynnar både organisation och individ. Jag tycker att det är viktigt att förtydliga att testresultat inte har något rätt eller fel. Det handlar om rollen som man rekryterar till och hur väl resultaten matchar den. Valet av test kan däremot vara bättre eller sämre.

Vi är certifierade för Assessios tester. Assessio är ett väletablerat, svenskt företag som ligger i framkant vad gäller testredskap inom arbetspsykologin. Assesios tester är godkända av DNV som certifierar och kvalitetssäkrar testredskap i Norden. Vi är fem personer på Qtym som arbetar med tester. Alla har genomgått omfattande certifieringsprocesser och vi erbjuder olika typer av tester som personlighetstest, begåvning/problemlösningstester, kulturtest och riskbedömningstest. Vi är stolta över att kunna erbjuda kvalitetssäkrade metoder som bygger på vetenskap.

I de allra flesta rekryteringar kompletterar vi med tester. De kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och skapar ytterligare en objektiv bild av kandidaten. När intervju, referenser och testet säger samma sak, då har vi en bra bild av personen och kan avgöra hur bra personen matchar för rollen.

Den här veckan har vi lyckats lägesförbättra med ett flertal nya kundbesök, några nya beställningar på rekryteringar, offerter iväg på bemanningar, vi känner oss stolta över vad vi lyckats med denna veckan.

Denna vecka skulle vi även vilja hjälpa andra att lägesförbättra. Har du förlorat ditt jobb, blivit varslad eller på annat sätt blivit påverkad av coronapandemin? Då skulle vi vilja bidra till din lägesförbättringsresa och bjuder därför fyra personer kostnadsfritt på personlighetstestet MAP. Skulle du vilja få karriärrådgivning och lära känna dig själv bättre? Skicka då ett mail till andrea.meyer@qtym.se med en kort motivering till varför du ska vara en av de fyra som får ett test med återkoppling.

Här gärna av er om ni vill veta mer om våra testredskap.

/Andrea, rekrytering