Tester hos Qtym

Vid rekryteringar och organisationsutvecklande processer är det bra att låta kandidater och medarbetare gå igenom ett eller flera tester för att säkerställa att personen passar för tjänsten, kan komma att trivas och utvecklas i sitt jobb. Vi använder olika typer av tester beroende på uppdragets karaktär.

Vill du veta mer om våra tester? Kontakta Sara Magnusson.