Personlighetstester hos Qtym

Vid rekryteringar och organisationsutvecklande processer är det bra att låta kandidater och medarbetare gå igenom ett eller flera personlighetstester för att säkerställa att personen passar för tjänsten, och kan komma att trivas och utvecklas i sitt jobb. Vi använder olika typer av tester beroende på uppdragets karaktär. Här kan du läsa mer om dem.

Emotional Intelligence, EQ-I

EQ-I mäter emotionell och social kompetens utifrån fem huvudområden – självkännedom, sociala relationer, anpassningsförmåga, stresstolerans och allmänt välbefinnande. Testet används vid till exempel rekrytering, kompetensutveckling och urval. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens är viktiga framgångsfaktorer både privat och yrkesmässigt.

Personlighetsprofilanalys, PPA

PPA, personlighetsprofilanalys ger en bild av människors potential och hur de uppträder på jobbet.  Analysen svarar på vilka som är deras styrkor och begränsningar och om de matchar aktuell befattning. Den visar även hur de kommunicerar och vad som motiverar dem. PPA kan hjälpa en organisation att effektivisera rekryteringsprocessen, men också att utveckla och behålla personal.

Befattningsprofilanalys, BPA

Rätt urval och rekrytering av en kandidat börjar med att ta reda på vad som är ”rätt”. BPA gör det möjligt att identifiera en befattnings beteendemässiga krav och sedan matcha rätt kandidater med rätt jobb. BPA används lämpligen tillsammans med PPA.

Test för selektion och träning TST/GIA

TST/GIA är ett kapacitets- och förmågetest som mäter mentala resurser och ger en indikation om potentialen att svara på utbildning eller ta sig an en ny roll. Med TST/GIA får man till exempel svar på om personen är en problemlösare, kan driva en förändring i organisationen och om personen är under- alternativt överstimulerad i sin roll.

Mer information

Vill du veta mer om personlighetstester kontaktar du Sara Magnusson eller John Johansson.