Rekrytera rätt kompetens i rätt tid

Att rekrytera i dagsläget kan för många kännas svårt och ovisst. Coronapandemin har en stor påverkan på våra liv men vi pratar dagligen med företag, organisationer och kommuner som har fortsatt stort behov av affärskritisk kompetens. Vill du ha din nya medarbetare på plats efter sommarmånaderna kan det vara smart att starta din rekryteringsprocess redan nu.

Funderar du på hur du ska tänka kring framtida rekryteringar? Mitt tips är att bestämma när du vill att den nya medarbetaren ska vara på plats och sedan räkna bakåt. En rekrytering och framför allt en senior rekrytering, tar ca tre till sex månader, ibland längre. Ansökningstid, research, intervjuer, beslutsprocess och avtalsskrivning tar ca fyra till sex veckor och det är troligt att personen du vill väljer har mellan tre till sex månaders uppsägningstid.

Innan rekryteringen inleds brukar vi göra en tidsplan samt tydliggör vilka kompetenser som eftersöks. Detta är något vi gärna gör tillsammans med kunden och vi brukar använda en fyrstegsmodell. Här går vi genom hur stor vikt som ska läggas på utbildning och i så fall vilken, vilka erfarenheter som är viktiga för tjänsten, vilken personlighetstyp som passar samt vad som motiverar i form av arbetsuppgifter osv.

När det är tydligt vilken kompetens som behövs, börjar arbetet med att hitta lämpliga kandidater. Vi arbetar både med annonsering och research. Ibland finns den bästa kandidaten i vårt eget upparbetade nätverk. Vanligast är att vi gör ett första urval till kunden som sedan tar det slutgiltiga valet, med stöttning av oss. Självklart stämmer vi löpande av progress med kunden under hela processen men även efter att kandidaten är på plats.

Vi har också kunder som rekryterar själva och vill ha en second opinion av en erfaren rekryterare. Ofta gör vi då även ett personlighetstest för att kunden ska få en bättre bild av kandidaten eller kandidaterna de valt ut. I nästa veckas inlägg berättar min kollega Andrea om vad man ska tänka på när man använder tester i rekryteringsprocessen.

När det gäller vår egen lägesförbättringsresa fortsätter vi att kämpa på. Vi har fått till nya möten med kunder och potentiella kunder, samt kunnat presentera två nya jobb på vår hemsida. Bemanningsavdelningen är även i slutfasen med ett rekryteringsprojekt åt en kund.

Lycka till med din rekryteringsprocess och du är alltid välkommen att höra av dig till mig om du vill ha ett bollplank.
/John, affärsområdesansvarig rekrytering