Qtym och A till Ö har beviljats miljonstöd

Qtym och A till Ö har beviljats miljonstöd för att underlätta för värmländska företag att få tillgång till efterfrågad kompetens och förenkla vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Det är Tillväxtverket som beviljat projektet Handledarstödd bemanning stöd under 2017.

–  Vi såg från bägge våra företags håll att behov finns från såväl företag som nyanlända av att få igång en bra matchning och på så sätt få till utveckling för bägge parter säger Patrik Sewik , projektledare .

–  Jag kontaktade Patrik direkt när jag såg utlysningen berättar Karin Vangstad, Qtym AB. Vi satte oss ner och resonerade om att vi skulle kunna kombinera våra kompetenser och erfarenheter och på så sätt göra något nytt. Qtym har sedan 1990 förmedlat kompetens främst i Värmland genom rekrytering och bemanning och A till Ö har arbetat ungefär lika länge med till exempel Värmlandslärling som syftar till att få in människor på arbetsmarknaden.

–  Företag i hela Sverige efterlyser kompetens men ingen har arbetat riktigt praktiskt med att kika igenom hela den kompetensbank som kommit till Sverige de senaste åren. Där finns väldigt mycket kompetens – för enklare och mer kvalificerade jobb. Vi måste använda den resursen för att Sverige skall kunna fortsätta sin tillväxt menar Erik Ramström , Vd för Qtym AB.

Projektet startar omgående med att inventera de värmländska företagens behov av kompetens. Därefter skall behovet matchas mot den kompetens som finns bland t ex nyanlända men också bland människor som står långt ifrån den normala arbetsmarknaden. De aktuella personerna kommer därefter att få handledarstöd för att förberedas inför arbetslivet genom inhyrning, praktik eller rekrytering. Personerna och företaget kommer att ha ett gott stöd från såväl Qtym som A till Ö under den första tiden i arbete med såväl praktiska som språkliga delar.

– Från A till Ö’s sida ser vi till att till exempel säkerhetsföreskrifter och andra arbetsinstruktioner översätts så att personerna verkligen förstår innebörden av dem säger Patrik Sewik.  Det är viktigt för såväl företagen som för personerna att man får en bra introduktion i det svenska arbetslivet. Det finns också en del kulturkrockar som vi kan göra smidigare genom bra förberedelser. Företagen skall få sina behov tillgodosedda på ett bra sätt.

Projektet har som mål att nå 250 företag och att få ut 25 nyanlända i arbete och avslutas i december 2017.

För mer information kontakta:
Projektledare Patrik Sewik 072-22 788 88
Projektägare Karin Vangstad 070-6492856