Qtyms ägarstruktur

Qtym AB ägs genom bolag av Karin Fallander Sveder, Sara Magnusson, Erik Ramström och Karin Vangstad. I koncernen ingår även Apecs Studentkonsulter AB.