Kontakten med det värmländska näringslivet i fokus

Vi har dagligen kontakt med företag i Värmland. Både med våra kunder och nya bekantskaper. Vi märker stor skillnad nu mot bara någon månad sedan, när pandemin tog fart. Då fanns stor osäkerhet i hur man skulle hantera situationen som uppstått medan de flesta vi pratar med nu har en plan och arbetar målmedvetet framåt.

Då vi funnits i 30 år känner de flesta igen varumärket Qtym och är positiva till samtalet från oss. Visst blir samtalen vi ringer lite annorlunda än tidigare, ofta lite mer personliga. Mötena vi bokar blir oftast sedan digitala. Vi lyssnar mycket samtidigt som vi delar med oss av hur vi har det. För Qtym, med hjärtat i Värmland, är det viktigt att visa att vi finns här och bryr oss nu och sen, oavsett om eller när ett rekryteringsbehov skulle uppstå.

Av förklarliga skäl finns osäkerhet hos en del företag kring att nyanställa nu som gör att de hellre vill hyra eller ”hyrköpa” nya kompetenser. Det är ett snabb och effektivt sätt att få in en person vid behov som sjukskrivning etc. Med hyrköp menar vi att kandidaten är anställd hos oss på Qtym och hyrs ut under t ex provanställningen på sex månader för att sedan anställas av företaget. Tack vare vår gedigna kandidatbank kan bemanningen snabbt vara igång och oavsett om man hyr eller anställer, går kandidaterna genom samma kvalitativa process med referenstagning osv.

Vårt tips är att inte vara rädd för att ta kontakt med nya kunder eller se hur sina befintliga mår. De allra flesta kommer uppskatta att du bryr dig och har inte personen i fråga tid, säger den det. Fundera på vilka företag som kan ha behov av dina tjänster i dagsläget och fokusera på dem. Sist men inte minst, var ödmjuk och var dig själv, det vinner du och relationen på.

Även denna vecka har vi lyckats lägesförbättra: två befintliga kunder har lagt beställningar och så har vi fått nya möten.

Lycka till med era kundkontakter!
/Jan och Therese (som saknas på bilden)