Månad: januari 2017

Qtym AB ingår i ny satsning inom Wingefors-koncernen

Pressmedelande. Qtym AB ingår i ny satsning inom Wingefors-koncernen

Sedan årsskiftet 2016/17 ingår Qtym AB i en nybildad koncern inom Wingeforskoncernen där även servicebolaget Hemänglarna AB ingår. Den nya koncernen ägs till 95% av Lars Wingefors AB samt 5% av Karin Vangstad genom bolag. Faktum är att den nya koncernen är så ny så att den inte har fått ett namn än (under handläggande hos Bolagetsverket…).

Qtym AB startades i Karlstad 1990, arbetar med rekrytering, bemanning och kundservice. Företaget omsatte under 2016 drygt 28 Mkr och har 53 anställda.

Hemänglarna AB startades i Karlstad 2007 och är ett företag inom hemservicebranschen och omsatte under 2016 knappt 10 Mkr och har drygt 40 anställda.

Karin Vangstad, VD för Qtym och den nybildade koncernen, ger följande kommentar: 

”Sedan i somras har vi arbetat med en tillväxtplan för de närmsta fem åren för såväl Qtym som för Hemänglarna och framförallt ytterligare förvärv inom och utom länet. Vårt mål är att bygga en företagsgrupp med modernt ledarskap och sunda värderingar med synergier mellan företagen”, säger Karin Vangstad, som kommer att arbeta med satsningen. ”Vi kommer att arbeta med förvärv av företag med en stabil bas med behov av förnyelse och siktar på att inom fem år ha en bra företagsgrupp med en betydligt större verksamhet i både kronor och antal anställda.”

Inom gruppen kommer personalintensiva företag som utvecklas och förvärvas att ingå.
Arbetet med att bygga koncernen började i och med bildandet av den nya koncernen vid årsskiftet.

Lars Wingefors ger följande kommentar:

”Det som lockar mig i den här satsningen är tilltron till att mjuka värden kommer att vara en framgångsfaktor. Att attrahera, rekrytera och arbeta med kompetenta medarbetare är en viktig pusselbit för att företag skall kunna utvecklas och växa. I många företag är just bristen på personal och rätt kompetens det som hindrar tillväxt och utveckling så det här känns som en satsning som ligger i tiden”, säger Lars Wingefors. ”Jag har ett stort hjärta för Värmland så det känns extra bra att starta 2017 med ett värmländskt förvärv. Qtym kommer komplettera våra befintliga företag som en resurs för tillväxt inför framtiden.”

Ytterligare information om bolagen kan ni finna på följande hemsidor:
www.hemanglarna.se
www.qtym.se
www.wingefors.se

För mer information kontakta Karin Vangstad
karin.vangstad@qtym.se
mobil 070-6492856

 

Nedladdningsbara filer:
Qtym_pressmeddelande_170110
Glad ledningsgrupp på Qtym – nedladdningsbar bild